Sobota 21 października

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.”

W słowie „przyznać się” zawarte jest mniejsze i jakże ważne słowo „znać”. Każdy z nas jest powołany właśnie do świadectwa o Jezusie słowem, postawą, stylem życia pośród rodziny, przyjaciół, osób w pracy i innych. Na jakość naszego świadectwa – przyznawania się do Jezusa wpływa czas, który Jemu właśnie poświęcamy, aby być razem, słuchać Jego głosu i przyjmować Jego miłość. W języku biblijnym słowo „poznać” oznacza zażyłą relację z wybraną osobą, którą się zna jakby od wewnątrz, a więc jej myśli, przeżycia, uczucia, wszystko to, co ją tworzy. Jeśli Jezus pragnie byśmy przyznawali się do Niego, to jest to w naszym interesie, abyśmy bardziej Go poznawali, a przez to nie bali się świadczyć wobec innych ludzi. Jezus będzie za nami się wstawiał u swego Ojca. Mocne są słowa Jezusa o wyparciu się tego, kto wobec ludzi zaprze się wiary, bo Jemu bardzo zależy na nas, abyśmy razem żyli w wieczności. Dlatego warto wykorzystywać wszelkie środki i formy, by świadczyć o miłości Jezusa we własnym środowisku. W tym dziele potrzebujemy Ducha Świętego, by On napełnił nas mądrością i odwagą w przyznawaniu się do Jezusa, aby to On przez nas przemawiał. Duchu Święty, ogarnij mnie, umocnij mnie na czas świadectwa, abym z radością mówił innym, co dla mnie uczynił Jezus, mój Zbawca!