Sobota 21 marca 

 

„Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.”

 

Stań w prawdzie o sobie. Zobacz, w którym miejscu potrzebujesz przebaczenia. Nie musisz być idealny, ale bądź prawdziwy. Nie udawaj nikogo, nie wywyższaj się. Przyjdź do Pana i powiedz, jak się sprawy mają, że to, to i to jest dobrze, ale wiele rzeczy wymaga poprawy. Prawda i pokora. Nigdy nie będziesz idealny, ale nasz idealny Bóg kocha Cię takiego, jakim jesteś. Żeby Boża Miłość mogła leczyć Twoje wady, grzechy i słabości, musisz być prawdziwy, bez udawania, bo Stworzyciel nie przekroczy Twojej woli. Podejmij decyzję, czy chcesz, żeby Jezus posłał Ci Ducha Świętego, który wypali wszystko, co nieświęte i poprowadzi Twoje życie. Święty Paweł do Koryntian w drugim liście mówi o tym, że za sprawą Ducha Pańskiego twarze jaśnieją. Bądź w relacji z Duchem Świętym, a On rozjaśni Twoje ciemności.