Sobota 26 stycznia

„Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.”

Pan Jezus długo nie formował uczniów, których wysyłał jako zwiastunów przyjścia Mistrza do wielu miast. Polecił im prostą instrukcję, co zabrać, a czego nie zabierać na drogę, żeby nie być obciążonym myśleniem o rzeczach mało istotnych. Najważniejsze w tym posłaniu uczniów było ich obdarowanie w pokój serca, świadectwo miłości bratniej, a także moc czynienia cudów, którą podzielił się z nimi Pan. Jezus również dziś wysyła tych, którzy już w jakiś sposób doświadczyli miłości Bożej, w konkretnych znakach w swoim życiu, i pragną dzielić się tym doświadczeniem w swoim otoczeniu, przynosić pokój do tych, którzy ciągle się czegoś lękają, budować piękne więzi z ludźmi przy posiłku, aby w ten sposób przybliżać królestwo Boże. Jezus potrzebuje ciebie i mnie, by zanieść najważniejszą wiadomość na świecie do ludzi, że jest KTOŚ kto kocha ich bezgranicznie, nad życie, kto za nich umarł i zmartwychwstał, i pragnie, aby kolejne pokolenia ludzi otworzyło się na dar pokoju. Jezus potrzebuje ciebie i mnie, aby nie zatrzymywać tej miłości tylko dla siebie, ale dzielić się tym darem z ludźmi, którzy są smutni, odrzuceni, skrzywdzeni, aby otworzyli się na nowe życie, żyli z przebaczenia i w pokoju serca. Warto więc otworzyć na misję, do której nas Pan zaprasza i posyła, zaryzykować i dać się poprowadzić Duchowi Świętemu do spotkania z drugim człowiekiem. Maryjo, wskazująca drogę, prowadź nas do swojego Syna, a przez Niego do ludzi z darem pokoju i miłości!