„Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.”

 

Przypowieść Jezusa o dobrym nasieniu i chwaście jest obrazem Królestwa niebieskiego na tym świecie, w którym współistnieje dobro obok zła. Każde zło w naszym życiu jest konsekwencją ludzkiego wyboru, często inspirowanego pokusą kusiciela. Zło ma na celu zniszczenie dobra, które jest darem Boga. Stąd toczy się na tym świecie i w nas samych nieustanne zmaganie miedzy Bożym zamysłem na nasze życie a złudną koncepcją życia proponowaną przez nieprzyjaciela. Słowa Jezusa z Ewangelii napełniają nas nadzieją i pewnością sprawiedliwego żniwa, czyli sądu ostatecznego, po którym Bóg zabierze nas na swoją wieczną ucztę miłości. Niech każdy dzień naszego życia będzie czasem dojrzewania w nas dobra i miłości – daru Boga Ojca, byśmy coraz bardziej doświadczali Królestwa Bożego pośród nas.