Środa 24 marca

„Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.” 

„Prawda wyzwala”. Bóg jest Drogą, Prawdą i Życiem, to On daje nam prawdziwą wolność. Natomiast szatan jest ojcem kłamstwa. Kiedy wierzymy jego kłamstwom, stajemy się niewolnikami pochodzących od szatana grzechów. Trwanie w grzechu zamyka nas na łaski, jakimi pragnie nas nieustannie obdarzać nasz Pan, Jezus Chrystus. Sam ten wybór pokazuje, jak wielką wolność dał nam Bóg poprzez wolną wolę. To zadziwiające, jak słabi jesteśmy, skoro tak często z własnej woli zakładamy kajdany grzechu, podczas gdy możemy być wolni w Bogu. Panie, otwieraj nasze oczy na prawdę. Pomóż nam wybierać dobrze, byśmy nie dali się okłamywać szatanowi, który chce nas od Ciebie oddalić. Panie Jezu, urzekaj nas swoją nieskończoną, miłosierną miłością, byśmy w Nią wpatrzeni szli za Tobą, odrzucając od siebie wszelki grzech. Jezu Chryste, dla Twojej miłości i dla miłości do serca Twojej Niepokalanej Matki – wyrzekamy się wszelkiego grzechu. Amen.