Wtorek 13 Grudzień

<< Same przechwałki nie wystarczą >>

W naszej codzienności spotykamy ludzi których przechwałki o tym czego to oni nie zrobią wyprzedzają ich czyny. Mówią wiele a nic nie robią. Za słowem nie idą czyny. Jezus uczy nas że powinniśmy patrzeć na człowieka przez pryzmat tego co robi , a nie tego co mówi . Jeżeli ktoś coś obiecuje , patrzmy czy wprowadził to w życie. Tak jak mamy to w dzisiejszej ewangelii. Jeden z synów na prośbę ojca mówi że idzie a nie poszedł, drugi mówi nie chce mi się a idzie i wykonuje poleconą pracę . Czasami i nam się zdarza, że robimy coś czego ktoś od nas żąda, ale on nie chce nic zrobić dla nas tak jak my chcemy. Widzimy w ewangelii, że dla Pana na pierwszym miejscu jest zbawienie człowieka , a nie wykonywanie poleceń i próśb. Nic nie załamuje nas tak jak złamana obietnica -powiedział Kevin Moore. Panie prowadź nas w tym Adwencie