„Nie trwóżcie się” 

Mamy w sobie wiele lęku o sprawy teraźniejsze, o przyszłość, o kogoś, o koniec czasów. Jezus mówi do nas: Nie trwóżcie się, czyli nie lękajcie się, jestem z wami. On wciąż zapewnia nas o swojej obecności i opiece. Nie powinniśmy zbytnio martwić się tym co będzie, ale przyjąć wszystko z pokorą i zaufaniem. Człowiek tylko wtedy jest wolny, gdy się nie lęka. Prawdziwą wolność może nam dać tylko Bóg. On może uwolnić nas od wszelkiego lęku, jeśli tylko zechcemy do Niego przylgnąć.