Wtorek 6 maja

„Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.”

 

Istotą misji Jezusa na ziemi jest Jego wyjątkowa więź ze swoim Ojcem. To właśnie dzięki temu zjednoczeniu Jezus spełnia wolę swego Ojca w sposób doskonały. Zapraszając do swego życia Jezusa stajemy się w pełni dziećmi Boga i możemy również pełnić wolę Bożą w naszej codzienności. Wszelkie nasze dobre dzieła mają brać początek z modlitwy, a więc ze spotkania z Bogiem w swoim sercu, w słuchaniu Słowa Bożego i przyjmowaniu łaski w sakramentach. W ten sposób możemy patrzeć na Jezusa, a patrząc na Jezusa widzieć także Jego Ojca.