Niedziela 2 grudnia

 

„Stawajcie się coraz doskonalszymi”

 

Trudne zadanie zostało nam powierzone – stawajcie się coraz doskonalszymi. Gdyby rozumieć te słowa przez pryzmat ludzkiego wysiłku, to rzeczywiście rzecz jest niewykonalna, mimo najszczerszych chęci. Jednak Paweł wskazuje nam rozwiązanie – nasze uświęcenie jest wolą. A wola Boga zawsze się wypełnia. Nasza świętość jest wolą Boga i Bóg czyni wszystko, byśmy tę wolę przyjęli. Najpierw po prostu uwierz, że jesteś powołany do świętości. Nie do bylejakości, nie do letniości, ale do świętości. Uwierz a resztę zostaw Panu . Powoli a nie za szybko trzeba podążać obraną drogą. Ważny jest mocny początek, ale jeszcze ważniejsza jest wytrwałość. Stawajcie się doskonalsi, mówi Paweł, a nie że jesteście doskonali. Dążcie do świętości, a nie że jesteście święci. Ważny jest każdy dzień, każda modlitwa, każde słowo… każdy krok na drodze by dojść do tego celu. Nawet najmniejszy wysiłek w doskonaleniu siebie zaowocuje i sprawi, że będziemy o krok do przodu.Może warto usiąść i zastanowić się jaka sfera naszego życia trochę kuleje, w czym moglibyśmy się udoskonalić? Może za mało czasu poświęcamy na czytanie Pisma Świętego? A może spędzamy zbyt dużo czasu przeglądając strony internetowe, czy oglądając telewizję. Może za mało czasu poświęcasz na modlitwę? Może za często wybuchasz rozmawiając z mężem czy dziećmi? Pomyśl co już dziś możesz zrobić, aby wykonać ten mały krok w drodze do świętości.