Piątek 26 listopada

bliskie jest królestwo Boże…”

Dla każdego z nas śmierć będzie swojego rodzaju „końcem świata”. Wtedy wszyscy spotkamy Chrystusa „twarzą w twarz”.  Powinniśmy zawsze czuwać i być gotowi na spotkanie ze Zbawicielem. Decydujące znaczenie dla naszej wieczności ma chwila śmierci. Ponieważ nie jest ona nam znana, podobnie jak nie wiemy, kiedy przyjdzie Chrystus w chwale, dlatego powinniśmy według zachęty Zbawiciela ustawicznie czuwać. Czuwanie to polega na życiu zgodnym z Bożymi przykazaniami, na żałowaniu za grzechy, wynagradzaniu za nie Bogu i ludziom, na modlitwie itp. W każdej chwili naszego życia w naszej duszy musi być łaska uświęcająca, jak oliwa w lampach mądrych panien, które czekały na przybycie oblubieńca. Panie Jezu Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem, daj mi łaskę życia w zgodzie z Twoją nauką, aby ziemski koniec był dla mnie początkiem…