JAK WAROWNE MIASTO

2. Miłość czyni nas mężnymi.


Frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firma – brat wspomagany przez brata trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne – czytamy w Księdze Przysłów. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy przyjmujący wiarę spotykali się z tak wielkimi trudnościami zewnętrznymi, braterstwo było najlepszą obroną przed nieprzyjaciółmi. Zaiste, właściwie praktykowana miłość czyni nas mężnymi i mocnymi jak miasto obwarowane, jak twierdza nie lękająca się żadnych ataków; Nowy Testament powtarza często zalecenie praktykowania tego przykazania Chrystusa: Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe – zachęca św. Paweł Galatów. Kiedy widzimy innych ludzi przygnębionych, przeciążonych pracą lub różnymi trudnościami, naszą postawą powinna być pomoc w dźwiganiu tych ciężarów, nieraz bardzo znacznych. „Dźwigaj na sobie -radzi św. Ignacy Antiocheński swemu uczniowi św. Polikarpowi -jak doskonały atleta Chrystusa, słabości wszystkich.

Taka jest odpowiedzialność wszystkich chrześcijan. Każdy powinien zwracać uwagę na dobro innych, a zwłaszcza tych, których z różnych przyczyn Pan nam powierzył. „To są słudzy Twoi, a moi bracia – pisze św. Augustyn – których zechciałeś uczynić Twoimi synami, a moimi panami, i których mi posłałeś, abym im służył, jeżeli chcę żyć z Tobą. Troska o innych wyzwoli nas od samych siebie i poszerzy nasze serce. Ani brak czasu, ani nadmiar zajęć, ani obawa przed skomplikowaniem sobie życia nie mogą usprawiedliwić zaniedbań w praktykowaniu tej cnoty. Często będzie ona polegać na trosce o ich zdrowie, o ich odpoczynek, o ich radość, a nade wszystko o ich wiarę. Chorzy zasługują na szczególną uwagę: trzeba z nimi przebywać, prawdziwie interesować się przebiegiem ich leczenia. Powinniśmy zachęcać ich do ofiarowania swojego cierpienia Panu i uświęcania choroby, pomóc im w modlitwie na tyle, na ile mogą się modlić…

Dobrze praktykowana cnota miłości pozwoli nam na męstwo w obliczu przeszkód, które często będą podobne do trudności, których doświadczali pierwsi chrześcijanie. Mamy dojść do Boga zjednoczeni w wierze, strzegąc siebie wzajemnie, nie pozwalając, aby ktokolwiek czuł ciężar samotności w trudnych chwilach, które mogą spotkać każdego z nas. „Jeśli jakieś miasto się broni, a jest opasane mocnymi murami i strzeżone z wszystkich stron przez czujne warty, ale pozostaje nie strzeżone z powodu zaniedbania na niewielkim tylko odcinku, tamtędy niewątpliwie wejdzie nieprzyjaciel. Nie pozwólmy mu się przedostać!

Z pomocą innych ludzi będziemy miastem warownym, twierdzą i dojdziemy tam, dokąd sami byśmy dojść nie mogli. Mężnie pokonamy trudności, które pojawiają się na drodze do Boga, gdyż -jak powiada Pismo Święte -powróz potrójny niełatwo się zerwie. Miłość jest naszą mocą. ,frater ąui adiwatur a frate quasi civitas firma – Brat wspomagany przez brata jest mocny jak miasto warowne. – Pomyśl przez chwilę i postanów żyć w braterstwie, co stale ci zalecam.