Czwartek 17 czerwca

„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie.”

W dzisiejszym zabieganiu i pędzącym świecie przez złe gospodarowanie czasem, nierzadko brakuje go na rzeczy najistotniejsze. Jedną z nich jest modlitwa. Aby właściwie układać swój plan dnia, swoje sprawy, potrzeba nam porządku wewnętrznego w nas samych, który wypływa z przebywania w Bożej obecności. Czas spędzony z Bogiem zabiera lęk i zmartwienia, napełniając nas w ich miejsce zaufaniem i pokojem serca. Ustalenie sobie w ciągu dnia stałej pory na modlitwę niesie za sobą same korzyści, ponieważ trwając w Panu uczymy się Nim oddychać, Nim myśleć, Nim patrzeć na innych, Nim rozmawiać, Nim reagować na problemy i zaskakujące sytuacje. Trwanie w Panu uczy nas Nim żyć. Jezu Chryste, przez wstawiennictwo Twojej Świętej Matki prosimy, daj nam łaskę tęsknoty za Tobą i gorącego pragnienia nieustannego przebywania w Twojej obecności.