Czwartek 3 października

„Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Misja Jezusa utrzymuje swój bieg przez moc Ducha Świętego. To właśnie ten Duch wzbudza pragnienie doświadczenia żywej obecności Jezusa w swoim życiu oraz daje moc, by odpowiedzieć na zaproszenie do posługi dla dobra ludzi, dla ich zbawienia. Żniwo jest ogromne, potrzeby wciąż rosną, a ludzie są często zagubieni w gąszczu światowych nowinek i przepowiedni. Głębia ludzkiego ducha szuka spełnienia i dlatego tylko sam Bóg może napełnić ludzkie serca pokojem i szczęściem. W tym zamyśle Bóg posługuje się słabymi narzędziami, jakimi są posłańcy Ewangelii, którzy zwiastują obecność Boga pośród ludzi. To jest sens misji uczniów Jezusa, by przygotować ludzi na doświadczenie spotkania ze Zbawicielem. Prośmy o tych posłańców, zwłaszcza tam, gdzie są ogromne potrzeby i głód słuchania Słowa Bożego.