„Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.”

Po uzyskanej odpowiedzi od Piotra, Jezus wprowadza uczniów w treść jego mesjańskiego posłania. Tym celem jest przywrócenie jedności człowieka z Bogiem zerwanej przez grzech pierworodny. On stanie się Bożym Barankiem złożonym dla nas grzeszników. Czy można wyobrazić sobie większą miłość, gdy ktoś oddaje swoje życie, by mnie grzesznego człowieka przywrócić do wspólnoty świętych? Spełnienie Bożego zamysłu w naszym życiu odbywa się przy naszej współpracy z łaską uświęcającą, którą otrzymujemy w sakramentach. W nich Bóg dokonuje w nas paschy, a więc przejścia ze śmierci do życia. W takim duchu przeżywajmy każde spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem obecnym w Kościele.