LISTOPADOWY WIECZÓR CHWAŁY 
 (Siedlce 29.11.2012)

Piękny i błogosławiony czas, dany przez Opatrzność Bożą, aby uwielbiać naszego Pana i Króla – Jezusa Chrystusa w bardzo licznym gronie, w towarzystwie Ducha Świętego i Jego Oblubienicy, Najświętszej Panienki. Takich spotkań pragnie coraz większa rzesza wiernych, dlatego radują się nasze serca! Dzięki składamy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wszystkie łaski, którymi hojnie obdarzył nas podczas tego Wieczoru! 


Duch Święty otwierał bramy naszych serc i zraszał deszczem, który odnawia życie. Wielbiliśmy Chrystusa Króla Wszechświata, który wyznał przed Piłatem: „ Królestwo moje nie jest z tego świata…” (J18,36). Tak, Jego Królestwo nie jest z tego świata i my nie jesteśmy z tego świata, dlatego żyjmy tak, abyśmy po ziemskim pielgrzymowaniu znaleźli się tam, gdzie przebywa On. O to prosiliśmy i za to dziękowaliśmy w przededniu Adwentu, gdy liturgia słowa podczas Eucharystii w szczególny sposób przygotowuje nas na spotkanie z Bogiem w wieczności. Kontynuacją tej tematyki była pantomima, nawiązująca do „Przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych” (Mt5,1-13) i konferencja naszego gościa Pana Dariusza Kowalskiego. Dziękujemy za treści konferencji przekazane w niezwykle interesujący sposób! Niech Jezus Chrystus będzie nagrodą za poniesiony trud i czas nam poświęcony! 

Adorując Najświętszy Sakrament dziękowaliśmy Jezusowi Chrystusowi, Królowi, że daje nam poczucie bezpieczeństwa, że z Nim nie musimy się lękać. Jednocześnie oddawaliśmy te miejsca w naszych sercach, w których jeszcze czujemy strach, a On swoją mocą uwalniał nas. Wyznawaliśmy, że Jezus jest Księciem Pokoju, którym napełniał nasze serca. Wpatrywaliśmy się w Niego, a On przechodząc pośród nas uzdalniał do miłości i przebaczania, i uzdrawiał. Na zakończenie spotkania wysłuchaliśmy świadectwa Marcina, który mówił o swoim odejściu od Jezusa i o tym, jak przez cały czas Pan czuwał nad nim i w zadziwiający sposób przyprowadził z powrotem do swojej owczarni. Chwała Ci Panie i cześć!