Niedziela 04 lutego

Wszyscy Cię szukają…”

Czy szukasz Jezusa, a nie wiesz jak Go odnaleźć? Często patrząc na Jezusa nie widzisz Go. Nie rozpoznajesz Jezusa, bo szukasz na zewnątrz siebie. On jest bardzo głęboko w twym sercu, żyje w twoim sercu. Kiedy bezpośrednio zwróci się do nas po imieniu, dopiero otwierają się nam oczy. Jedno słowo Chrystusa może nas obudzić, uzdrowić, zbawić. Jedno słowo może otworzyć nam oczy, dać nam nowe życie. Podobnie jak Jezusowi wystarcza jedno słowo, aby mógł się nam w pełni objawić, tak również i nam może wystarczyć jedno słowo, abyśmy mogli wyznać naszą wiarę, oddać Mu chwałę, wyrazić nasz żal, wypowiedzieć wszystkie nasze prośby. Aby w Jezusie rozpoznać Zbawiciela, trzeba otworzyć się na relację z Nim, opartą na autentycznym spotkaniu osób. Bóg zna nas po imieniu. Wychodzi nam na spotkanie. Zaprasza nas do dialogu. My jednak na Jego propozycję musimy odpowiedzieć. Prośmy Ducha Świętego, aby otworzył nasze serca na prawdziwe spotkanie ze Zmartwychwstałym.