Niedziela 12 marca

<<Jezus źródłem wody życia>>

Niedzielny fragment ewangelii podejmuje symboliczny motyw studni, znany nam już ze Starego Testamentu. Dziś ewangelista też podejmuje ten temat , ale w wymiarze duchowym. Znaczące jest to że Samarytanka , która przyszła po wodę dostąpiła bezpośredniego objawienia mesjańskiego godności Jezusa. Przewidywanie pewnych rzeczy i zdarzeń jest domeną ludzi mądrych. Robiąc tak możemy dostosować sytuację do tego co będzie ,zatem przygotowani jesteśmy na różne niespodzianki czasami złe robiące zamęt w naszym życiu. Nie wszystko da się przewidzieć , ale dzięki temu że myślimy pozwala nam to ominąć wiele kłopotów . Jezus zawsze nas ostrzega tylko czy Go słuchamy . Mamy szukać znaków ,które są od Boga , sama obecność Boga pozwala nam zobaczyć świat w innym świetle, gdzie przyszłość jawi się nam jako radość bycia w Panu. Pan zaszczepia w nas wiarę nadzieję i miłość każdego dnia. Widzimy Jezusa w dzisiejszej ewangelii jako źródło wody żywej , czyli Duch Świętego uzdalniającego nas do zrozumienia Jego nauki. Dar ten został wysłużony przez Jezusa na krzyżu, dlatego bądźmy Mu wdzięczni , że możemy z niego korzystać .Przygotujmy się do przyjęcia tajemnicy męki śmierci i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa.