Piątek 15 lutego

„On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: Otwórz się!”

Uzdrowienie głuchoniemego miało swoje miejsce z daleka od tłumu, w bezpiecznym miejscu, gdzie mogło dokonać się osobiste i intymne spotkanie z Bogiem – Zbawcą. Za chorobą i niepełnosprawnością człowieka leży konkretna historia, grzech, który zamknął wewnątrz młodego człowieka. Potrzebna była interwencja Kogoś mocniejszego, kto potrafi na nowo stworzyć człowieka i naprawić jego zmysły. W ewangelii dostrzegamy moment kulminacyjny, czyli samo spotkanie z uboczu, pełne bezpieczeństwa, ale nie byłoby tego spotkania, gdyby nie wiadomość o Jezusie, który przechodzi przez Galileę. Pojawiła się nadzieja w tejże rodzinie, żeby zaryzykować i postawić wszystko na Jezusie. Może sam przeżyłeś podobny dramat, kiedy ludzkie czynniki zawodziły, a pozostało tylko wołanie z głębi serca o ratunek z nieba, o interwencję Boga we własnym życiu. Może to był pewien moment nawrócenia z lęku przed Bogiem, którego obraz został ukształtowany przez różne wydarzenia w rodzinie, niekoniecznie dobre, gdzie mogło być wiele złych słów, oskarżeń, przekleństw. I tak małe dziecko mogło zostać zakrzyczane i zamknięte w swojej „twierdzy”. Jezus pragnie dziś dotknąć w nas tych miejsc i spraw, które utrudniają, a wręcz uniemożliwiają właściwy kontakt z drugim człowiekiem przez słuchanie i mówienie. Tak, dziś Jezus woła nad każdym z nas: „Otwórz się!” na nowe życie, na piękne życie w łasce i przyjaźni z Bogiem i bliźnimi. Proces uzdrowienia zależy też od naszej postawy przebaczenia naszym winowajcom i darowania im zła, które popełnili, wyrzeczenie się zemsty, a do tego modlitwa za nich. To po ludzku wydaje się trudne, ale przez spotkanie z Jezusem, który tak wiele uczynił dla mnie, i ze względu na Jego miłość mogę i jestem do tego uzdolniony. Duchu Święty, tchnij we mnie swoją moc, obudź nową miłość, nakieruj moje uszy na słuchanie Słowa Bożego, a słowa moje niech budzą wiarę i nadzieję w bliźnich! Duchu Święty, wierzę, że modlisz się we mnie i uwielbiasz Imię Jezusa w moim sercu!