PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA

3. Miłość doskonali i umacnia przyjaźń.


Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. Tak mówi nam Pismo Święte o wartości przyjaźni i równocześnie poucza nas, że niezbędną rzeczą jest szukanie przyjaźni, stosowanie odpowiednich środków, by ją zdobyć. A gdy już się ją znajdzie, należy ją pielęgnować niezależnie od czasu, jakim dysponujemy, odległości, od tego wszystkiego, co, może dzielić; trzeba wznieść się ponad różnorodne upodobania, opinie, zainteresowania…

Przyjaźń wymaga, byśmy pomagali przyjacielowi. Jeśliby ktoś, zauważywszy u przyjaciela jakąś wadę, rzeczywiście był zmuszony mu ją wytknąć, powinien uczynić to w cztery oczy. Skarcenie bywa pożyteczne i najczęściej jest lepsze niż milczenie przyjaciela. Przyjaźń winna być wytrwała: „Nie powinniśmy zmieniać przyjaciół – zwyczajem dzieci -pod wpływem jakiejś nie sprawdzonej opinii. Nie będę się wstydził osłonić przyjaciela}1. „Nie opuszczaj przyjaciela w potrzebie, nie zaniedbuj go i nie sprawiaj mu zawodu, ponieważ przyjaźń powinna być podporą życia. Dlatego dźwigamy wspólnie nasze brzemiona, jak uczy Apostoł. Jeżeli szczęście jednego z przyjaciół podnosi na duchu ich obu, dlaczego i w nieszczęściu przyjaciela drugi przyjaciel nie miałby pośpieszyć z pomocą? Wspierajmy przyjaciela radą, interesujmy się jego sprawami, współodczuwajmy wraz z nim!

W razie potrzeby znośmy także dla przyjaciela przykrości. Nieraz trzeba narazić się na czyjąś nieprzyjaźń, broniąc niewinności przyjaciela; często będą ci uwłaczać, jeżeli sprzeciwisz się lub staniesz w obronie przyjaciela, którego ktoś obwinia i oskarża (…)- W nieszczęściu bowiem poznaje się przyjaciela, bo gdy szczęście komuś sprzyja, wszyscy sprawiają wrażenie jego przyjaciół.

Miłość nadprzyrodzona umacnia i wzbogaca przyjaźń. Miłość do Chrystusa czyni nas bardziej ludzkimi, bardziej wyrozumiałymi i otwartymi na wszystkich. Jeżeli Chrystus jest dla nas wzorem przyjaciela, od Niego uczmy się umacniać więź, która być może zaczyna słabnąć, omijać przeszkody, pokonywać egoizm i wygodnictwo. Przy Panu nauczymy się być lepszymi, prowadzić do świętości tych, którzy są nam najbliżsi, przekazywać im wiarę w Niego. Iluż to ludzi w ciągu wieków doprowadziła do Pana droga przyjaźni! .

Przypatrz się Chrystusowi. Dobrze wiesz, że On zalicza cię do swoich najbliższych przyjaciół. Jesteśmy przyjaciółmi Oblubieńca, który wzywa nas do udziału w swojej miłości i w swoich dobrach. W odniesieniu do Chrystusa nabieraj ą pełnego znaczenia następujące słowa Księgi Mądrości Syracha: Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty. On okazał nam wierność, oddając swoje życie za każdego z nas. Uczmy się od Niego bycia przyjaciółmi swoich przyjaciół i nie zaniedbujmy dawania im tego, co mamy najlepsze: miłości do Jezusa.