Piątek 31 marca

<<Chrystus jedno z Ojcem >>

Im bliżej świąt, w których rozważamy tajemnicę naszego zbawienia tym goręcej przyzywamy Bożego miłosierdzia. Czytania dzisiejsze zanurzone są w świadomości bliskiej męki Pana Jezusa mocą której zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu. W dzisiejszej ewangelii wszystko się przeplata. Jezus oskarżony przez Żydów o bluźnierstwo , za to że uważa siebie za Boga i Jezus, który mówi o sobie, że jest w Ojcu, a Ojciec w Nim. Trudno jest przyjąć Żydom dobre uczynki i dzieła jakich dokonał Pan wypełniając wypełniając wolę Ojca. Ciągle chcą Go pojmać, ale On uchodzi z ich rąk. Wszyscy mamy przekonanie że w jedności siła i moc i ciągle do tego dążymy. Sami nic nie osiągniemy, bo żyjemy wśród innych i dla innych. Współpraca, dobre relacje dają nam gwarancję przeżycia, życia w radości i poczuciu, że wszystko ma sens. Dążymy do jedności serc i umysłu,którą pokazuje nam nasz Pan. Jego zjednoczenie z Ojcem jest nieodwracalne. Jezus zachęca nas do budowania takich relacji międzyludzkich. Moc przezwycięży wszystko zło co nas otacza i osiągniemy radość bycia z Panem.