Poniedziałek 30 marca

„W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: „Nawet jeżeli Ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę.”

W słowach Jezusa, w czytanym dziś fragmencie Ewangelii, mocno wybrzmiewa dogłębne przekonanie o tym KIM JESTEM, płynące z zanurzenia w Bogu. Jezus wie, że jest Synem Bożym. To daje Mu pewność działania, moc i siłę, jakiej nie znają ludzie wokół Niego. Moc, która wykracza poza ich ludzkie umysły i wyobrażenia. Moc, której nie rozumieją i która napawa ich niepewnością, wręcz lękiem. W naszym życiu również wiele jest strachu, wielkich niewiadomych. Może właśnie dziś potrzeba nam przypomnieć sobie, że jesteśmy dziećmi Boga. Nasz Bóg Ojciec nas kocha, chroni, pragnie prowadzić. Możemy pójść za przykładem Jezusa – zanurzyć się całkowicie w Bogu. Nie poświęcać naszej uwagi na lęk, ale gdy tylko się on pojawia, wielbić Boga. Oddanie się w pierwszej kolejności Bogu, a dopiero później rodzinie i obowiązkom sprawia, że człowiek pewny mocą Bożą idzie naprzód, i choćby upadał, powstaje i idzie dalej, bo wie, skąd pochodzi i dokąd zmierza. Panie, przyjmij nasze błagania – sprowadź nas na właściwą, Twoją drogę. Nie pozwól zaginąć na manowcach, na które na oślep czasem podążamy, omamieni pokusą, gniewem, zazdrością. Przywróć pokój serc, napełnij pokojem, naucz kochać. Bądź uwielbiony Miłosierny!