RELACJA ZE STYCZNIOWYCH REKOLEKCJI 
(Opole Nowe, 25-27.01.2013)

Pomimo piętrzących się przeciwności (zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych) upragnione i oczekiwane rekolekcje odbyły się. Bogu niech będą dzięki! 


Mieliśmy wewnętrzne przekonanie, iż te rekolekcje przygotował dla nas sam Jezus: powołał nas, wybrał odpowiedni czas, odpowiednie czytania liturgiczne na każdy dzień, ułożył cały scenariusz łącznie z tematem, który brzmiał: SPOTKANIE Z JEZUSEM I NAWRÓCENIE. Wcale nie było trudno przekonać się o tym, gdyż rozpoczęliśmy je (zn. rekolekcje) w Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Jego spotkanie z Jezusem było wstrząsające i sprawiło, iż zagorzały prześladowca Chrystusa stał się najwierniejszym Jego sługą, aż do oddania swego życia. Film, który obejrzeliśmy w piątkowy wieczór przybliżył nam postać Apostoła i pozwolił zrozumieć, że jeśli Boga pokocha się miłością doskonałą nie straszne jest żadne cierpienie ani śmierć, gdyż miłość przewyższa cierpienie. Będąc pod wrażeniem tego filmu przeżywaliśmy kolejne dni. 

Tematy poszczególnych konferencji: „Bartymeusz”; „Uczniowie Jezusa” i „Szymon Piotr” otwierały nam oczy i rozpalały serca gorliwością i miłością do naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Też zapragnęliśmy spotkać naszego Mistrza. Właśnie temu służyły Eucharystie, adoracja Najświętszego Sakramentu i praca ze słowem Bożym w małych grupach dzielenia. Sprawnie wyszukiwaliśmy w Biblii perykopy traktujące o nawróceniach poszczególnych postaci biblijnych, a co najważniejsze potrafiliśmy dostrzec swoją drogę nawrócenia w historii życia konkretnej postaci i podzielić się tym z siostrami i braćmi. 

Podczas adoracji doświadczyliśmy ogromnej bliskości Pana. On był obok nas, był w naszych sercach, które pałały miłością. To było piękne doświadczenie. Temu wszystkiemu daliśmy wyraz w licznych świadectwach podczas podsumowania rekolekcji. Panie Jezu, nasz Mistrzu dziękujemy Ci za ogrom łask, które wylałeś na nas! Bądź uwielbiony w Twojej dobroci i miłosierdziu! Chwała Ci, Panie!