Sobota 16 maja

„Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.”

 

Jaki jest sens jedności? Jaki sens wspólnoty? Dlaczego to takie ważne? Mamy odpowiedź: „aby świat poznał” chodzi o nawrócenie. To miłość nawraca, gdy ją spotykamy, doświadczamy lub tylko na nią patrzymy. Miłością możemy zdobywać świat, a miłość pojawia się w relacji. Więc potrzebujemy trwać w jedności, aby szkolić się w miłości do siebie nawzajem i aby dalej przekazywać ją światu. Właśnie wspólnota uczy jedności i miłości. To nie miejsce idealnych czy lepszych od innych ludzi, to miejsce zmagania się ze swoimi słabościami. Mówimy o jedności, a to nie jest proste zachowywać ją wśród tak różnych osobowości, więc aby to było możliwe, musi być w tym Duch Święty, który wszystko jednoczy miłością i pokojem. Dlatego we wspólnocie potrzebna jest modlitwa i nieustany kontakt z Duchem Świętym, aby to On nią kierował i przez ich owoce dawał poznać światu miłość Boga do człowieka. Duchu Święty, jednocz nas swoją miłością we wspólnotach rodzinnych, społecznych i wszędzie gdzie są inni ludzie.