„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże”.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii poucza nas: „kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego”. Tym, co posiadamy najlepszego, co umożliwi nam spotkanie z Bogiem, jest w nas spontanicznie otwarte serce dziecka. W dziecku jest wiele niewinności, dobra, szczerości, autentyczności i ufności dlatego, Chrystus pokazuje nam jacy mamy być. Jezu, daj nam pokorne, czyste serca i naturę dziecka.