„Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych…” 


Otwarte niebiosa oznaczają lepszy kontakt z Chrystusem. Znakiem otwartego nieba jest już krzyż i zmartwychwstanie Jezusa. Aniołowie są istotami, które przede wszystkim wysławiają chwałę i wspaniałość Boga. Pełnią również funkcję pośredniczącą między Bogiem a ludźmi. Opiekują się powierzonymi im osobami, zanoszą nasze modlitwy przed Boży tron oraz oznajmiają nam wolę Boża i pomagają w podjęciu decyzji. Nie widać ich i nie słychać, ale znani są z potęgi działania. Święty Michał Archanioł jest obrońcą Boga. Święty Gabriel Archanioł jest posłańcem i przekazicielem wieści. Święty Rafał Archanioł reprezentuje opatrznościową rękę Boga. Od nich mamy uczyć się wierności i ufności, ale także w każdej sytuacji możemy uciekać się do nich o pomoc i ochronę przed złem.