Środa 12 marca

„Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.”

 

Całe życie Jezusa, Jego nauczanie i uzdrawianie ludzi, znajdzie swe dopełnienie i pełne znaczenia w jedynym znaku, który zostawił na Golgocie. Z każdą godziną Jezus będzie coraz wyraźniej ukazywał miłość Boga do ludzi, aż po pełne wydanie swego życia. Jezus już dał najmocniejszy znak, iż ukochał mnie i Ciebie aż po śmierć. Co zrobisz z tym znakiem? Są dwie możliwość: przyjąć lub odrzucić ten znak. Tylko w imieniu JEZUS jest zbawienie!