Środa 22 stycznia

„A do nich powiedział: Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?”

 

Pytania Jezusa skierowane do faryzeuszy mają ich skłonić do myślenia, do wyjścia poza utarty schemat postępowania wedle chorego serca. To ich serce jest zaślepione obroną swego bezpiecznego porządku, które wyraża się w bardzo literalnym zachowaniem prawa, a pominięciem przeznaczenia tych praw, czyli człowieka. Jezus znając ich serca, próbuje otrzymać od nich odpowiedź, lecz oni milczeli. Jest to wymowne milczenie, które wyraża brak miłości względem człowieka, upór i negację Jezusa. Na to Jezus nie może się zgodzić. On przyszedł i stale przychodzi by ratować życie w człowieku, które wyszło z tchnienia Jego Ojca. On wciąż szuka człowieka, by on nie zginął, ale miał życie wieczne. Spójrz na Jezusa, który z miłości do Ciebie oddaje swoje życie, byś nie zginął na wieki! Pan jest wielki!