MAŁE GRUPY DZIELENIA MNOŻĄ SIĘ

Z Bożą pomocą w październiku rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny. Cieszymy się, iż coraz więcej młodzieży dostrzega potrzebę pogłębiania swojej relacji z Bogiem i wzrastania duchowego we wspólnocie. To  najlepsza i najbezpieczniejsza droga, którą zaleca papież Benedykt XVI.

To właśnie w małej grupie poszerzamy naszą wiedzę poprzez konferencje; zbliżamy się do Boga poprzez rekolekcje i dni skupienia; uczymy się świadczyć o naszym Panu i Zbawicielu, ubogacamy się świadectwem życia naszych Sióstr i Braci.

Same czwartki już nam nie wystarczają! Dlatego łączymy się w małe grupki, aby częściej spotykać się, wielbić Pana, dzielić Słowem Bożym i wzajemnie ubogacać. W tej chwili istnieje już sześć tzw. małych grupek (po pięć-sześć osób), skupiających już ponad połowę naszej wspólnoty czyli dokładnie 36 członków. Jest to już znacząca ilość. Każdy, kto znalazł się w takiej grupie, nie wyobraża sobie funkcjonowania bez niej. Stanowimy rodzinę, na której możemy polegać w każdej sytuacji. Jesteśmy pewni, że jeśli zwrócimy się z prośbą o modlitwę w trudnych chwilach do naszych Sióstr czy Braci z małej grupy, to przed Boży tron zanoszone są gorące modlitwy. To wielka łaska, za którą dziękujemy dobremu Bogu!

Nie bez znaczenia jest fakt, iż w małej grupie łatwiej jest przełamać w sobie lęk przed mówieniem, łatwiej otwierać się na Ducha Św., głośno wypowiadać swoje pragnienia. W małej grupie poznajemy też siebie samych, dostrzegamy swoje wady i niedostatki, a to mobilizuje do pracy nad sobą. Za łaskę bycia w Małej Grupie dziękujemy Ci  Panie Jezu Chryste!