Piątek 19 kwietnia 

 

”Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.”

 

W tym tygodniu Pan Jezus w Ewangelii bardzo dosadnie przypomina nam o tym, jakim Darem jest On sam. To nie jest tak, że historia Jezusa z Nazaretu zakończyła się w Jerozolimie ponad dwa tysiące lat temu. On jest żywy i prawdziwy. Zmartwychwstały Pan, który jest z nami, przenika wszystko, a materialnie pod postacią chleba i wina. Ta ofiara złożona na krzyżu, trwa dalej w sposób bezkrwawy w czasie każdej Eucharystii. Jezus jest najlepszym Pokarmem, aby nie tylko dostać się do Nieba, ale żeby również pięknie przeżyć życie, okrywać swoje powołanie, dobrze zarządzać dobrami danymi od Boga. Ofiara złożona z miłości, ku Chwale Boga Ojca, aby zmazać nasze winy.