WYTRWAŁOŚĆ W APOSTOLSTWIE

2. Apostolstwo wymaga cierpliwej pracy.


Kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: „Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wy ciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała.

Ojcowie Kościoła często tłumaczyli tę scenę mówiąc, że łódź przedstawia Kościół, którego jedność symbolizuje nierozerwalna sieć; morze oznacza świat; Piotr w łodzi symbolizuje najwyższą władzę w Kościele; ilość ryb oznacza ludzi powołanych. Podobnie jak Apostołowie, jesteśmy rybakami, którzy winni doprowadzać ludzi do stóp Chrystusa, ponieważ dusze należą do Boga.

„Dlaczego do grona swych Apostołów Pan wybrał tylu rybaków? (…). Jakie dobre cechy w nich widział? Sadzę, że u tych, którzy mieli być Jego Apostołami, doceniał zwłaszcza jedno: niezłomną cierpliwość (…). Pracowali przez całą noc i nie złowili nic; czekali wiele godzin w nadziei, że blade światło jutrzenki przyniesie im nagrodę, lecz daremnie (…).

Jakże długo, przez całe wieki, czekał Kościół Chrystusa (…), cierpliwie kierując swoje zaproszenie i zdając się na działanie łaski! (…). Jakie to ma znaczenie, że chociaż ciężko pracował, to jednak złowił bardzo mało dla swego Nauczyciela? Pomimo wszystko, na Jego słowo będzie zarzucał sieć, aż Jego łaska, która jest skuteczniejsza od ludzkich wysiłków, przyniesie nowy połów. Nie wiemy, w jaki sposób i kiedy, ale każdy wysiłek apostolski przynosi owoc, chociaż często go nie widzimy. Pan domaga się od chrześcijan cierpliwości rybaków. W apostolstwie wśród przyjaciół i znajomych powinniśmy być wytrwali. Nigdy nikogo nie uważać za straconego.

Cierpliwość jest zasadniczym składnikiem męstwa i każe nam czekać, kiedy tego wymaga sytuacja, stosować więcej środków ludzkich i nadprzyrodzonych, rozpoczynać starania od nowa, brać pod uwagę wady nasze i osób, które chcemy doprowadzić do Boga. „Wiara jest nieodzownym warunkiem apostolstwa. Często wyraża się ona w wytrwałym mówieniu o Bogu, nawet gdy na owoce przychodzi długo czekać.

Jeżeli będziemy wytrwali, jeśli będziemy nalegać z całym przekonaniem, że Bóg tego chce, to wszędzie, również w twoim otoczeniu, widoczne będą oznaki rewolucji chrześcijańskiej: jedni poświęcą się Bogu, inni potraktują poważnie swoje życie wewnętrzne, a jeszcze inni – bardziej ospali – zostaną przynajmniej przebudzeni.