Sobota 30 marca

 

”Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu.”

 

Grób jest pusty! Nasz Pan obiecał, że powstanie z więzów śmierci i tak zrobił. W Jego Zmartwychwstaniu objawiła się moc Boga, którym jest. Ile razy w naszym życiu przeżywamy różne śmierci, cierpienia, krzyże, tylekroć mamy szansę na powstanie z martwych. Jezus może nam w tym pomóc, ale musimy w to uwierzyć. Uwielbiamy Pana, bo zbawił nas od śmierci na wieki! JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ!