Spotkanie Wspólnoty w trzeci czwartek stycznia rozpoczęło się od wspólnej modlitwy, którą poprowadził nasz ksiądz Tomasz. Następnie rozważaliśmy fragment ze Starego Testamentu, który tego dnia wybrzmiewał w Liturgii Słowa (1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7). Uczyliśmy się jak medytować Pismo Święte w formie Lectio Divina. Uruchamialiśmy naszą wyobraźnię do przedstawionej obrazowo perykopy. W rozważanym tekście ksiądz zwrócił uwagę na kwestię zazdrości wobec naszych „wychowanków”. Król Saul zazdrościł Dawidowi popularności, a przecież zwycięstwa Dawida umacniały władzę Saula. Podobna pokusa grozi i nam, gdy kogoś doprowadzamy do wiary, a później ta osoba rozwija się i wzrasta duchowo szybciej, niż my sami. Spotkanie Wspólnoty zakończyliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwem.