DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

 

Wielki Post 2011 dla naszej Grupy był błogosławionym czasem, podczas którego Pan posłużył się nami, posyłając do szkół, abyśmy głosili Dobrą Nowinę. Do tego zadania przygotowywał nas poprzez rekolekcje, Eucharystie w intencji ewangelizacji, liczne konferencje i Wieczory Chwały. Owocem przygotowań była gotowość przeprowadzenia siedmiu serii rekolekcji nie tylko w szkołach siedleckich, lecz także w Łosicach, Łukowie i Węgrowie. Pan otworzył nasze usta, uzdalniając do głoszenia Słowa Bożego, a sam działał z wielką mocą, potwierdzając naukę znakami i cudami.

 

To wszystko nie mogłoby się dokonać w pełni bez modlitwy. Dlatego już rok wcześniej Pan w Swojej dobroci i łaskawości powołał nową diakonię w Akademickiej Grupie Ewangelizacyjnej nazywaną przez nas diakonią modlitwy wstawienniczej. Ilekroć podejmujemy nowe inicjatywy Siostry i Bracia z tej diakonii zobowiązują się trwać przed Najświętszym Sakramentem dokładnie w tych godzinach, w których osoby posługujące Słowem trudzą się w szkołach, doświadczając często upokorzeń, zniewag i wyszydzenia. Diakonia modlitwy wstawienniczej (ponad trzydzieści osób) oddaje wtedy swój czas Panu, wielbiąc Go i zanurzając w Jego miłosierdziu zarówno głoszących, jak i tych, do których Słowo Boże jest kierowane.

 

Dzięki tej posłudze niejednokrotnie doświadczaliśmy, jak wiele łask Pan wylewał na młodych misjonarzy proklamujących kerygmat, prowadzących katechezy, składających liczne świadectwa oraz animujących modlitwę. Chwile słabości i niemocy obecne bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania przeradzały się w pokój, radość i otwarcie na działanie Ducha Świętego, który przemawiał przez nich. Złe moce traciły władzę i mimo usilnych starań, nie mogły przeszkodzić temu świętemu dziełu. Wiele dobra dokonywało się w tych, którzy ewangelizowali i tych, którzy byli ewangelizowani, a „ziarno” rzucone w glebę ich serc z pewnością wyda obfity plon.