CZWARTEK PO OKTAWIE WIELKANOCNEJ 
SPOTKANIE FORMACYJNE (5. 05. 2011) 

Pierwszy czwartek po Oktawie Wielkanocnej, a zarazem pierwszy czwartek maja był bogaty w przeżycia duchowe. Uczestniczyliśmy w Eucharystii i wysłuchaliśmy bardzo wzruszającej i pouczającej homilii naszego Opiekuna Duchowego, ks. Tomasza, który zachęcał do głoszenia Dobrej Nowiny mimo przeciwności i prześladowań. 

Niech wzorem dla nas będą Apostołowie, którzy mimo zakazów, zastraszania, więzienia i biczowania, nie zrezygnowali z głoszenia prawdy o Chrystusie, gdyż jak twierdzili: „ Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (J 4,20) Oni po prostu nie mogli nie mówić tego, co widzieli i słyszeli.


Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu uwielbialiśmy Jezusa w Jego żywej obecności, otwieraliśmy nasze serca zranione grzechem z nadzieją, że zakosztujemy radości Wielkanocnego Poranka. Lider zachęcał, abyśmy adorowali Jezusa na wzór Maryi, wypowiadając swoje „ totus tuus ”, abyśmy złożyli Mu wszystko. Nasze rany On zapełni swoim Ciałem, poprowadzi nas swoją drogą, pomoże wypłynąć na głębię, której tak bardzo pragnie nasze serce. 


W konferencji Zdzisław nawiązał do nocnej rozmowy Nikodema z Jezusem (J 3, 1-21). W Nikodemie odkrywamy siebie jako tych, którzy nie doświadczyli „Pięćdziesiątnicy” i nie zostali jeszcze tak głęboko zrodzeni w Duchu Świętym, ale doświadczyli już miłości Bożej. Mamy spotkać się z Jezusem, połączyć się z Nim, dotknąć swoich błędów, wtedy zrozumiemy siebie, odkryjemy swoją godność i pojmiemy do czego jesteśmy powołani. Przez chrzest św. staliśmy się świątynią Dycha Świętego, który wylewa swoją łaskę. My mamy stawać w prawdzie, świadomi swojej bezradności, ale przenikniętej Bożą mocą. Bez przemiany naszego myślenia, nic nie jesteśmy w stanie zmienić. Rzucajmy się więc w ramiona Pana i prośmy o życie w większej pełni Ducha Świętego i o nowe narodzenie! 


Bardzo ważnym i oczekiwanym momentem na spotkaniu było świadectwo naszego Opiekuna Duchowego, ks. Tomasza, który podzielił się swoimi przeżyciami, związanymi z pielgrzymką do Rzymu na beatyfikację Ojca św. Jana Pawła II. Dziękujemy za to głębokie słowo, pielgrzymi trud i za modlitwy zanoszone w naszej intencji! Bóg zapłać!