Czwartkowe spotkanie (16.03) rozpoczęliśmy Mszą Świętą, którą ksiądz Tomasz odprawił w intencji sióstr i braci z naszej Wspólnoty oraz podejmowanych przez nas dzieł ewangelizacyjnych. Na początku Eucharystii wybrzmiał Hymn do Ducha Świętego, gdyż akurat tego dnia w parafii św. Józefa rozpoczynały się rekolekcje wielkopostne.

Po zakończonej Mszy Świętej uczestniczyliśmy w krótkiej wspólnej modlitwie i nowennie do św. Józefa przed przypadającą Uroczystością Patrona parafii. Potem był czas na osobistą adorację Jezusa wystawionego w monstancji. Pięknie jest zatrzymać się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości.

O godz. 20-ej rozpoczęliśmy warsztaty ewangelizacyjne. Ksiądz Tomasz poruszył tym razem temat komunikacji interpersonalnej. Wyjaśniał nam różne tłumaczenia terminu ,,komunikacja”. Następnie wyjaśnił różnicę pomiędzy komunikacją werbalną i niewerbalną. Mówił też o przeszkodach utrudniających dialog (np.problemy semantyczne, żargon, emocje, nieufność…). Przypomniał również, co cechuje dobrego słuchacza. To m.in. uważne słuchanie, kontakt wzrokowy z rozmówcą,  zadawanie pytań itp. Poznaliśmy też cechy dobrego komunikatu, który bardzo pomaga zarówno w codziennym życiu jak i w podejmowanej rozmowie ewangelizacyjnej.

Podczas warsztatów szukaliśmy w Piśmie Świętym przykładów udanych rozmów (zwiastowanie, cud w Kanie, Jezus i Samarytanka przy studni…).

O godz. 21:00 pokłoniliśmy się Maryi śpiewając Apel Jasnogórski.                          Pobłogosławieni rozeszliśmy się do naszych domów, aby zastanowić się: jak komunikujemy się z drugim człowiekiem, czy potrafimy właściwie mówić, a przede wszystkim aktywnie słuchać?

Opr.: Jolanta Wołosiak