MEDYTACJA BIBLIJNA

Medytacja czyli systematyczne rozważanie Słowa Bożego oraz spotkania małych grup to dwa najważniejsze aspekty naszej tegorocznej formacji. Nasza Wspólnota bowiem opiera się na czterech filarach gwarantujących prawidłowy wzrost duchowy zarówno całej grupy, jak i poszczególnych osób. Te cztery filary to: modlitwa, formacja, wspólnota i misja. Jeśli każdy z nas będzie codziennie  medytował Słowo Boże oraz zaangażuje się w pracę małych grup, to owoce takiej praktyki istotnie wzmocnią wszystkie wymienione powyżej cztery filary naszej Wspólnoty.

 

Aby zachęcić wszystkie siostry i braci z WJD do codziennego rozważania tekstów biblijnych (np. czytań mszalnych) przypominamy poniżej zasady medytacji chrześcijańskiej.

Medytacja wg św. Ignacego Loyoli

Wysłuchaj wprowadzeń do medytacji, przejrzyj notatki. Przeczytaj uważnie tekst, który będziesz rozważać. Zwróc uwagę na miejsca, które szczególnie Cię poruszają, zanotuj je. Wybierz ( najlepiej stałe) miejsce na modlitwę, czas jej trwania i postawę ciała.

Rozpoczęcie:

Od znaku krzyża do znaku krzyża 30-45 minut

Na początku trzy punkty (ok.10 min.):

1) Stanięcie przed Panem: uświadom sobie Jego obecność, że Bóg jest z Tobą. Zaangażuj w to swoje uczucia i akt wiary. Proś o czystość intencji, abyś usłyszał, co Bóg chce Ci powiedzieć. Pomoże Ci w tym modlitwa przygotowawcza: „Proszę Ci Panie o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny skierowane były wyłącznie ku słuzbie i chwale Twego Boskiego Majestatu”.

2) Obraz:

Wyobraź sobie dana scenę ewangeliczną, miejsce, osoby i przeżycia – słuchaj, dotykaj i oczami wyobraźni obserwuj to, co się dzieje w czytanej historii.

3) Prośba o owoc:

Wejdź w swoje pragnienie związane z daną medytacją, wyraź je w formie konkretnej osobistej prośby zwróconej do Pana.

Zasadnicza część medytacji:

Staraj się słuchać, co Twój Przyjaciel Bóg – mówi do Ciebie przez dane wydarzenie, przypowieść czy Jezusowe pouczenie. „Smakuj” Jego słowo. Staraj sie poczuć je w sobie. Zatrzymaj się nad tym, co Cie porusza. Zobacz, jak to Słowo ma się do twojego życia. Zobacz, jakie konkretnie konsekwencje wypływaja z tego, co usłyszysz dla Twojego życia; z sytuacji, w jakiej się znajdujesz obecnie. Jak to Słowo naświetla Twoje życie i jaką prawdę ci ukazuje? Zwróć uwagę także na swoje uczucia i inne poruszenia związane z rozważaną prawdą. Przedstawiaj je Bogu. Pomyśl, jaka może być Twoja odpowiedź. Podczas medytacji nie notuj.

Zakończenie:

Rozmowa końcowa (ok. 5 min). Ostatnie chwile modlitwy poświęć na osobistą rozmowę z Panem jak przyjaciel z przyjacielem, o tym co usłyszałes, czego dośwaidczyłeś, co przeżyłeś, co zrozumiałeś, co było trudne. Zakońćz medytację modlitwą Ojcze nasz i znakiem krzyża.

Refleksja końcowa:

Po medytacji (ok. 10 min) zastanów się nad minionym czasem modlitwy; nad tym, co było dobre; nad tym, co było trudne, co nie bardzo wyszło; nad tym, co zostało w Tobie, co Cię poruszyło. Zanotuj krótko to, co było ważne dla Ciebie.