MAJOWY  WIECZÓR  CHWAŁY

(Siedlce, 16.05. 2013)

Szczególne to było spotkanie, w piękne majowe popołudnie, w przededniu Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.Od początku czuliśmy Jego miłosne tchnienie i obecność Najświętszej Panienki, w asyście której zawsze przychodzi.

Nic więc dziwnego, że na Sali panowała ogromna radość i wesele. Pewni Jego ożywczej mocy wołaliśmy, aby napełniał nasze serca miłością, radością i pokojem.

Świadomi, iż takie prośby zawsze są spełniane, dziękowaliśmy za wszystkie łaski, którymi nas obdarza; za drogę, którą prowadzi; za ostatnie rekolekcje i otrzymane charyzmaty. Gromkim głosem śpiewaliśmy na chwałę naszego Pana, Jezusa Chrystusa, radując się, iż wstępując do nieba, nie zostawił nas sierotami, ale zesłał  swojego Ducha, który zawsze nas zaskakuje i przychodzi w niespodziewany sposób. Mogliśmy o tym przekonać się oglądając pantomimę i słuchając świadectwa, o nawróceniu młodego małżeństwa, które niby przypadkiem weszło do kościoła zauroczone pięknym śpiewem i radosnym zachowaniem zebranych tam ludzi. Nie był to jednak przypadek, ale zamierzone działanie Ducha Świętego, który  „…wieje kędy chce”. Równie budujące było świadectwo Rafała, który poruszony Duchem Świętym w chwili śmierci Jana Pawła II zapragnął modlić się o przymnożenie wiary i otrzymał ten wspaniały dar. Bogu niech będą dzięki!

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wpatrywaliśmy się w Jezusa, dziękowaliśmy za dar, który otrzymaliśmy na chrzcie św. i prosiliśmy o wylanie Ducha Świętego. Po błogosławieństwie wszyscy chórem wypowiedzieliśmy „Modlitwę oddania życia Jezusowi Chrystusowi”.