Po komplikacjach organizacyjnych związanych z obostrzeniami sanitarnymi powracamy do regularnych tj. comiesięcznych spotkań uwielbieniowych tzw. Wieczorów Chwały. Najbliższy odbędzie się w ostatni czwartek marca br. Szczegóły na załączonym banerku.

W programie najpierw uwielbienie Boga poprzez śpiew przy aranżacji muzycznej zespołu Porozumienie z Parczewa, a w dalszej części poruszające serca świadectwo Oksany oraz adoracja Pana Jezusa z modlitwa o pokój na świecie i w naszych sercach.