„ŻNIWO WPRAWDZIE WIELKIE, ALE ROBOTNIKÓW MAŁO…”(Łk,10,1-2)

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 11.10.2018)

Powyższe słowa skierowane przez Jezusa do uczniów, dotyczą również i nas. Pan zachęca, abyśmy tak, jak Jego uczniowie szli i głosili Dobrą Nowinę. Do tej misji solidnie przygotowujemy się podczas czwartkowych spotkań.

Pouczenia i rady naszego opiekuna duchowego bardzo nam pomagają, a głoszone konferencje dodają odwagi i pewności.

Rozważając perykopę Ew. wg św. Łukasza (Łk 10,1-2) zrozumieliśmy, iż będąc posłanymi przez Pana, powinniśmy wyzbyć się wszelkich niedoskonałości i przywiązania. Tak jak apostołowie, nie musimy się zbytnio troszczyć, gdyż posyłając nas, Jezus zatroszczy się o wszystko. W trudnych chwilach mamy przyzywać Jego mocy i być otwartymi na znaki.

Zwykle pod koniec spotkania jest czas na świadectwa. Tym razem swoje serce otworzyła przed nami Ela, wyznając, iż ostatnio przeżyła ogromny kryzys wiary i była gotowa zrezygnować ze spotkań wspólnotowych. Jednak dzięki Bożej łasce uczestniczyła w kursie Nowe Życie i doświadczyła ogromnej miłości Boga.

Niech będzie uwielbiony nasz Pan, Jezus Chrystus, który nigdy z nas nie zrezygnuje i nie opuści, wszak jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi.