WARSZTATY EWANGELIZACYJNE 
(Spotkanie modlitewno-formacyjne 15.11.2012)

Jesteśmy wspólnotą powołaną do ewangelizacji, a to oznacza, iż naszym zadaniem jest nieustanna troska o właściwą formację. Nigdy nie będziemy dość przygotowani do tej jakże pięknej, ale i odpowiedzialnej posługi. Wciąż musimy uczyć się na nowo, dlatego uczestniczymy w rekolekcjach ewangelizacyjnych, dniach skupienia, czwartkowych spotkaniach i warsztatach. 


Ostatnie nasze spotkanie było typowo robocze. Podzieleni na pięcioosobowe grupy, pracowaliśmy nad wybranymi fragmentami Pisma Świętego: (J 3,1-21); (J 4,1-42); (Łk19,1-10);(J 8,1-11); (ŁK 5,4-11); (Dz 8,25-40). Naszym zadaniem było dostrzec w tekście cechy charakteryzujące ewangelizatora i sposób prowadzenia rozmowy tak, aby ewangelizacja osiągnęła zamierzony cel. To była dla nas bardzo dobra lekcja, gdyż uświadomiła nam ciągłą gotowość pracy nad sobą, ale i ścisłą współpracę z Duchem Świętym, bez pomocy którego nic nie będziemy w stanie uczynić. Za cenne wiadomości, które zdobyliśmy na warsztatach i za błogosławiony czas, który nam dałeś, dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste!