WSPÓLNOTOWA EUCHARYSTIA
(Pierwszy czwartek stycznia)

Serdecznie zpraszamy w pierwszy czwartek miesiąca tj. 5. stycznia o 18.00 do kościoła św. Józefa na wspólnotową Eucharystię, sprawowaną w intencji naszej Grupy i dzieł ewangelizacyjnych, które prowadzimy. Po Mszy św. i godzinnej adoracji tj. ok. 19.45 w salce przy zakrystii wysłuchamy kolejnej katechezy z programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła” (część III, katecheza III: pt. „Sprzeniewierzenie się wobec Boga historii”).