Za nami Misje w Przegalinach. To był wyjątkowy czas z wielu względów. Długo czekaliśmy na ich przeprowadzenie, bo z powodu tzw. epidemii odbyły się one półtora roku później niż pierwotnie zaplanowano. O ich pierwszych duchowych owocach mówili przez cały tydzień zarówno Parafianie, jak i ewangelizatorzy z naszej Wspólnoty.

Dziś trzeba oddać chwałę Bogu i za św. Pawłem powiedzieć: “…zapominam o tym co za mną, a wytężam siły ku temu co przede mną… ” (Flp 3,13), gdyż otwiera się nowe pole do siewu Słowa Bożego.

W związku z tym ZWRACAM SIĘ Z APELEM do wszystkich Sióstr I Braci z naszej Wspólnoty, a szczególnie do tych, którzy z różnych względów nie uczestniczą w bezpośrednich działaniach ewangelizacyjnych o podjęcie dodatkowej modlitwy i postu (o chlebie i wodzie) w intencji dobrych owoców Misji w Polskowoli. Potrzebujemy Waszego wsparcia. Post chcemy podjąć od poniedziałku (13.09) do soboty (18.09). Każdego dnia potrzeba przynajmniej po jednym takim wstawienniku. Zgłoszenia przyjmuje Bożena Krystosiak (kom. 502108296).

Ks. Tomasz