ETAPY EWANGELIZACJI
 Spotkanie modlitewno-formacyjne (10.11.2011) 

Licznie zgromadzeni przyzywaliśmy mocy Ducha Św., uwielbialiśmy naszego Pana i Zbawiciela, dziękowaliśmy za bezmiar łask, którymi nas obdarza, a także prosiliśmy, abyśmy byli Bogiem silni i zdolni do dzielenia się tym, czego doświadczamy, idąc za Panem. Coraz więcej młodzieży, która chce żyć Dobrą Nowiną, przyłącza do nas. Bogu niech będzie chwała i cześć! 

Jako Grupa Ewangelizacyjna, jesteśmy w szczególny sposób powołani do ewangelizacji, dlatego nasz Opiekun Duchowy wkłada wiele serca, aby nas do tego zadania solidnie przygotować. Temu służą spotkania i głoszone konferencje. Wiemy już, co powinien reprezentować sobą ewangelizujący i jak powinna wyglądać ewangelizacja, aby spełniła swoje zadanie i przyniosła obfity plon. Przyswoiliśmy sobie cztery warunki ewangelizacji i wiemy, że mamy je spełniać. 

Na ostatnim spotkaniu zostaliśmy zapoznani z etapami ewangelizacji, których jest dwa: 1.Wtajemniczenie w Dobrą Nowinę (Kerygmat); 2.Wtajemniczenie w Prawdy Wiary (Katechizacja). Niektórzy Ojcowie Kościoła dopowiadają jeszcze jako trzeci- Mistagogia. Zostało to nam dokładnie zobrazowane i wyjaśnione za pomocą tabeli. Chwała Ci Panie! 

Nawiązując do Ewangelii wg św. Mateusza Mt25(1-13), Ksiądz w ciekawy sposób ukazał mistrzostwo Jezusa i całą głębię „Przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych”. Zaznaczył, że wszystkie przypowieści Chrystusa zawierają kerygmat. Dziękujemy Ci Panie za te cenne wiadomości, za łaskę wzrastania w Grupie, za naszego Kapłana, za każdą Siostrę i Brata! Wysławiamy Cię! Błogosławimy Cię i uwielbiamy Cię!