W OCZEKIWANIU NA DUCHA ŚWIĘTEGO 
(Spotkanie modlitewno-formacyjne 24.05.2012)

Spotkanie w całości poświęcone Trzeciej Osobie Trójcy Świętej – Duchowi Świętemu. Przyzywaliśmy Jego obecności pośród nas, Jego mocy, świadomi, iż bez Niego nic uczynić nie możemy. Uwielbialiśmy i dziękowali za wszelkie dobro, którym nas obdarza, za łaski, natchnienia i światło, którym nas oświeca, i prowadzi, a także przedstawialiśmy nasze pragnienia. 


Ci, którzy w mijającym tygodniu doświadczyli różnego rodzaju trudu, niemocy lub cierpienia zgromadzili się wokół płonącej świecy i przyklękli, pozostali Bracia i Siostry położyli im na ramiona ręce, a Ks. Tomasz zanosił w ich intencji gorące modlitwy przed Boży tron. Takie momenty są zawsze dla nas umocnieniem i pokrzepieniem i uświadamiają nam, jak wielkim darem jest trwanie we wspólnocie. 

Ciekawym i absorbującym okazał się konkurs wiedzy o Piśmie Świętym, polegający na tym, aby przez określoną ilość czasu odnaleźć w Biblii jak najwięcej fragmentów dotyczących Ducha Świętego. Siedząc trójkami, staraliśmy się wywiązać się z tego zadania jak najlepiej. Wyszło wcale nieźle. Zwycięzcami okazała się trójka, która wyszukała w przeciągu pół godziny ponad czterdzieści fragmentów. Za tę umiejętność zostali nagrodzeni książkami. Wspaniała nagroda! Bogu niech będą dzięki za te siostry, które tak sprawnie posługują się Pismem Świętym! Bogu niech będą dziki za wspólnotę i naszego Opiekuna Duchowego! Bądź uwielbiony Panie!