JAK  ROZMAWIAĆ ZE ŚWIADKAMI JEHOWY, ABY …

 (Spotkania modlitewno-formacyjne 05 i 12 września 2013)

„Jak rozmawiać ze świadkami Jehowy, aby pozyskać ich dla Chrystusa?” Pod takim hasłem odbyły się dwa wrześniowe spotkania naszej Wspólnoty, które przybrały formę warsztatową. Bardzo miło było spotkać się znów, po miesięcznej przerwie. Stęskniliśmy się za sobą i za wspólną modlitwą. Frekwencja na obu spotkaniach była bardzo liczna (ponad 50 osób). Fakt ten cieszy tym bardziej, iż dołączyło do naszej Wspólnoty kilka młodych osób, które pragną pozostać z nami i włączyć się w różnego rodzaju inicjatywy podejmowane na rzecz ewangelizacji. Bogu niech będą dzięki!

Zasadniczym celem spotkań było zdobycie umiejętności prowadzenia dialogu ze świadkami Jehowy tak, aby stanęli w prawdzie, nie mamili ludzi małej wiary złudnymi obietnicami, nie głosili kłamliwych teorii, a wrócili na  łono Kościoła Katolickiego, gdzie z miłością oczekuje na nich prawdziwy Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Ciekawych informacji dostarczył nam zaproszony gość, Ks. Sławomir, ale też bardzo dużo skorzystaliśmy ze świadectwa Małgosi, która urodziła się i wychowała w rodzinie świadków Jehowy. Za cenne rady i pouczenia, które wzięliśmy sobie do serc Bóg zapłać!