PIERWSZOCZWARTKOWE SPOTKANIE

 (Spotkanie modlitewno-formacyjne, 06.02.2014)

 

Posileni Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa trwaliśmy przed Najświętszym Sakramentem podczas czuwania Godziny Świętej. Tak wiele wdzięczności i dziękczynienia płynęło z naszych serc, tak wiele mieliśmy do powiedzenia naszemu Panu o przeżytych rekolekcjach, a cisza trwająca w kościele była najlepszą sposobnością ku temu.

Rozmowy prowadzone z Jezusem zaowocowały tym, iż podczas spotkania w salce nikogo nie trzeba było specjalnie zachęcać do powiedzenia świadectwa. Usłyszeliśmy, z jak wielką mocą działał Duch Święty napełniając serca radością, miłością i pokojem. Każdy doświadczył Jego szczególnego dotyku i został namaszczony do konkretnej posługi. Cieszy fakt, iż do wspólnoty dołączyli młodzi ludzie pełni zapału, dając temu wyraz w wypowiedzianych świadectwach. Bogu niech będą dzięki!