PODZIĘKOWANIE ZA POSŁUGĘ NA PAŹDZIERNIKOWYCH KURSACH SNE

Gdy dwa lata temu Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda powoływał do istnienia diecezjalną Szkołę Nowej Ewangelizacji wielu pytało się o to, kto będzie wspomagał jej dyrektora w realizacji ambitnego programu formacyjnego. Przecież działania SNE to przede wszystkim organizowanie i prowadzenie kursów ewangelizacyjnych do czego potrzeba wielu wykwalifikowanych ewangelizatorów. Szybko okazało się, że nie tylko w Siedlcach można znaleźć wiele gorących serc gotowych poświęcić swój wolny czas na formację do ewangelizacji.

Przez te dwa lata działalności, SNE zorganizowała bez mała 20 kursów, co wiązało się z każdorazowym przygotowaniem zespołów ewangelizacyjnych, w skład których wchodzą w przytłaczającej większości bracia i siostry z naszej Wspólnoty. Pokonują oni całkiem spore odległości i inne przeszkody zewnętrzne utrudniające udział w kursach, jak również własne słabości, odkrywając przy tym nowe talenty w posłudze dla Kościoła.

Równiez i tym razem tj. w październiku br. w sumie 30 osób tworzyło dwa zespoły prowadzące kurs Emaus we Włodawie (06-08.10) i kurs Nowe Życie w Siedlcach (13-15.10).

Bogu niech będą dzięki za ich świadectwo zaufania mocy Bożej i umiejętność współpracy w zespole na chwałę Pana.