W czwartek, 14. grudnia br. o godz.19.00 w podziemiach kościoła św. Józefa odbyło się, ostatnie w tym roku, spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty. Następne odbędzie się już w Nowym Roku, a dokładnie 4. stycznia 2024 r. o godz.18.00 w Bursie św. Stanisława Kostki w Siedlcach.

Na początku spotkania liderka Joanna powitała wszystkich zgromadzonych, Krzysztof zapalił świecę, a małżonkowie Edyta i Jerzy poprowadzili modlitwę do Ducha Świętego. Wiele wezwań kierowaliśmy do Maryi, bo Jej wstawiennictwa przyzywamy szczególnie w okresie Adwentu.

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). To piąte z  błogosławieństw, jakie wygłosił Jezus w Kazaniu na Górze i o nim właśnie mówił ksiądz Tomasz w katechezie. Prelegent zauważył, że Jezus zwraca się do słuchających w liczbie mnogiej, mówiąc „błogosławieni”. Chciał przez to podkreślić, że szczęście jest na drodze z innymi, tam gdzie jest wspólnota. Człowiek szczęśliwy to ten, kto dokonuje właściwego wyboru i ma pewność, że to co robi jest słuszne. Być miłosiernym oznacza przekraczać granice człowieczeństwa, przychodzić innym z pomocą, być po prostu ludzkim, obdarzać dobrem, przebaczać innym, ale także sobie.

W Biblii słowo „miłosierny” pięć razy częściej odnosi się do Boga, niż do ludzi. Miłosierny jest przede wszystkim Pan Bóg, bo daje to, co nam się nie należy. Miłosierdzie Boże jest Bożą sprawiedliwością. Człowiek miłosierny, jak zapewnia Jezus, dostąpi miłosierdzia; nigdy nie zostanie sam w swojej potrzebie, nigdy nie będzie opuszczony. Jak powiedział św. Augustyn „wobec Boga sami jesteśmy potrzebujący”’. Szczęściem jest więc otwierać się na innych i dać im samych siebie. Nagroda największa czeka nas w przyszłości, bo Bóg daje więcej niż oczekujemy.

Po wysłuchanej konferencji Danuta i  Joanna podzieliły się doświadczeniami doznanego miłosierdzia. Ksiądz Tomasz udzielił błogosławieństwa, aby umocnić nas w przeświadczeniu, że okazywanie miłosierdzia jest najlepszą inwestycją w przyszłość. Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, do której zwróciliśmy się w godzinie Apelu Jasnogórskiego uczy nas jak żyć, aby dostąpić miłosierdzia.

Opracowała: Jolanta Wołosiak