TRUD I RADOŚĆ EWANGELIZOWANIA 
(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 22.03.2012) 

Bardzo ciekawe było czwartkowe spotkanie modlitewne. Siostry i Bracia, którzy na początku marca prowadzili rekolekcje ewangelizacyjne w szkołach, zadali sobie trud, aby zaprezentować nam, jak wyglądała ich praca i z jakimi problemami dane im było zmierzyć się od chwili przekroczenia progu szkoły, poprzez cały czas pobytu w niej. 


Słuchając wypowiedzi Pawła (o grzechu) po obejrzeniu filmiku; sposobu głoszenia kerygmatu przez Anię; wstrząsającego świadectwa Ewy – zrozumieliśmy, iż z taką mocą można mówić tylko wsłuchując się w Ducha Świętego i całkowicie zawierzając się Jego prowadzeniu. Z równie wielką mocą przemawiała Monika o zbawieniu i doświadczeniu życia wiecznego. Nic więc dziwnego, że znaczna część ewangelizowanej młodzieży zapragnęła oddać swoje życie Jezusowi i przyjąć Go za swego Pana i Zbawiciela. Nasi misjonarze nie ukrywali, iż było im bardzo trudno stanąć przed młodzieżą i głosić Dobrą Nowinę. Nie dziwi też fakt, iż trzeba było zmagać się ze swoją słabością i pokonać wiele piętrzących się różnego rodzaju trudności. Zawsze tak bywa, gdy dokonują się wielkie dzieła Boże. Dzięki Bożej łasce ich wysiłek wydał błogosławione owoce, gdyż młodzież licznie zgromadziła się na Wieczorze Chwały wieńczącym rekolekcje, a w sercach ewangelizujących zapanowała Boża radość i pokój. Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste za ten błogosławiony czas i za wszelkie dobro, które dokonało się w sercach młodzieży ewangelizującej i ewangelizowanej! Chwała Ci, Panie!