W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA… 
(Spotkanie modlitewno-formacyjne 30.08.2012)

Comiesięczna wspólnotowa Eucharystia, która w obfitości karmi nas Słowem i Ciałem Pańskim, jest dla nas wielkim dobrodziejstwem. Bóg pokazuje, iż realizuje swój plan zbawienia i umacnia na drodze, którą prowadzi. Świadczą o tym choćby czytania, jak gdyby przygotowane specjalnie dla naszej Wspólnoty Jednego Ducha. 


Bardzo mocno wybrzmiało to podczas homilii. Objaśniając treści zawarte w Liście św. Pawła do Koryntian (1Kor1,1-9) kaznodzieja podkreślił, iż jesteśmy powołani do świętości i w każdym miejscu powinniśmy wzywać imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, i w każdym położeniu dziękować, gdyż wszystko jest darem. 

Do głębi przeniknięci usłyszanym słowem, podczas spotkania, głośno wzywaliśmy imienia Pańskiego, ogłaszaliśmy, iż Jezus Chrystus jest Panem. Wyznawaliśmy Jego panowanie w każdej sytuacji naszego życia. Do tej modlitwy włączali się wszyscy, zapraszając Jezusa do spraw i sytuacji najtrudniejszych, często beznadziejnych wierząc, że On wie o nas wszystko, pragnie naszego dobra, więc nie musimy prosić, ale wielbić i dziękować. Dziękować w każdym położeniu, dziękować za to, czego jeszcze nie mamy, dziękować za niemoc, słabość, zdrowie i chorobę, dziękować za tych z powodu których płaczemy. Z pewnością to nie jest łatwe, ale musimy się tego nauczyć. To jest modlitwa najmilsza Bogu i świadczy o naszej głębokiej wierze i zaufaniu do końca. Otrzymaliśmy też wiele cennych rad i pouczeń, które należy wziąć do serca i realizować w życiu. Dziękujemy za nie naszemu opiekunowi duchowemu, Ks. Tomaszowi! Niech Bóg będzie uwielbiony, wywyższony i błogosławiony!